شماره های تماس: 54-70-70-777 /54-70-70-792 (0) 93+              ایمیل: info@rahesaadat.edu.af

  rahe saadat logo(1) دانشگاه راه سعادت

مدیریت فرهنگی دانشگاه راه سعادت

مدیریت فرهنگی دانشگاه راه سعادت

دوشنبه, 11 اسفند 1399 ساعت 04:18

بروشور معرفی دانشگاه

1 a Recovered

b Recovered

دوشنبه, 04 اسفند 1399 ساعت 05:21

اطلاعیه بهاری 1400

دوشنبه, 21 مهر 1399 ساعت 06:28

ثبت نام جریان دارد (سمستر خزانی 1399)

wwww

شنبه, 19 مهر 1399 ساعت 10:37

دیدگاه و ماموریت

دیدگاه و ماموریت دانشگاه راه سعادت

Didgah Mamoryat Uni 

دیدگاه و ماموریت دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Didgah Mamoryat Hoqoq

 

دیدگاه و ماموریت دانشکده تعلیم و تربیه 

Didgah MamoryatTalim tarbia

 

دیدگاه و ماموریت دانشکده شرعیات

Didgah Mamoryat Sharyat

شنبه, 19 مهر 1399 ساعت 06:36

پالیسی های کمیته ها

پالیسی اخلاقی

پالیسی آموزش های الگترونیکی

پالیسی آزادی

پالیسی درج و رسیدگی به شکایات

پالیسی انصاف و عدالت

پالیسی استخدام منابع بشری

پالیسی مصئونیت، امنیت و صحت

مقرره استفاده از کتابخانه

پالیسی کمیته امتحانات

پالیسی کمیته ارتقای کیفیت

پالیسی کمیته تقرر و انفکاک

پالیسی کمتیه انکشاف مسلکی

پالیسی کمیته کاریابی و ارتباط با فارغان

پالیسی کمیته نظم و دسپلین

پالیسی کمیته پلان و پالیسی

پالیسی کمیته سر سبزی و محیط زیست

پالیسی کمیته توسعه کریکولم

پالیسی کمیته ورزش و تربیت بدنی

پالیسی امور فرهنگی

پالیسی تحقیقات علمی

استراتیژیک پلان دانشگاه                                                                   استراتیژیک پلان دانشکده اقتصاد

                                                                                                                استراتیژیک پلان دانشکده انجنیری

                                                                                                                استراتیژیک پلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

                                                                                                                استراتیژیک پلان دانشکده تعلیم و تربیه

                                                                                                                استراتیژیک پلان دانشکده شرعیات

 

برو بالا
JSN Educare is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework