چهل سال جنگ و ویرانی، زیرساختهایِ صنعتی و ساختمانی کشور را فروریخته است، بازسازی آن از یکسو همتِ بلند و قدرتِ مالی کلانی را می طلبد تا با تمویلِ دوباره شریان‌های اقتصادی کشور، جذبِ سرمایه گذاری کند و از سوی دیگر، دانش کافی و تخصصی می‌خواهد تا با درایتِ کامل و اولویت سنجیِ لازم، از سرمایه‌های طبیعی کشور استفاده مناسب نموده و چرخه‌ی اقتصادی کشور را به حرکت درآورد.

دانشکده انجینری موسسه تحصیلات عالی راه سعادت، با داشتنِ دیپارتمنتِ سیول (ساختمانی) از یکسو نیازمندی‌های اصلی کشور را درنظر گرفته است و از سوی دیگر، می‌کوشد تا با تربیه کادرهای مجرب و توانمند، به تخصصی شدنِ نقشه‌ها و ساختمان سازی‌های رایج درکشور، کمــک کند مسلماً در این دانشکده مضامینی، همچون: مدیریتِ پروژه، نقشه برداری، سنگها و انواع آنها، آرکتکچر، هایدرولیک، سرکسازی، محیط زیست و مهارت‌های لابراتواری و تجربی تدریس می‌شود که بعد از فراغت، هردانش آموخته محترم می توانند به مهارتِ کامل و قدرتِ اعتماد، وارد بازار کار شود.

فارغ التحصیلان رشته انجنیری درساحات و صنایع مختلف دولتی و خصوصی می‌تواند شامل کار شوند که ادارات دولتی عبارتند از: وزارت شهر سازی، وزارت انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب ، وزارت فواید عامه ، وزارت ترانسپورت و هوانوردی شهرداری‌ها، ریاست محیط زیست و همچنان شرکت های خصوصی ساختمانی در بخش‌های ساختمان سازی (ساختمان‌های صنعتی ومدنی)، شهر سازی، سد سازی، پل سازی، راه سازی، تونل سازی ، شبکه‌های آب رسانی، برق رسانی و جیوتیکنیکی مشغول به کار شوند.