جهانِ ما، جهانِ امتیازها است، انسانِ مدرن با موانع می‌جنگد تا به حقوقِ ذاتی و طبیعی خویش نایل آید، همانگونه که ابزارِ زندگی ما متحول شده است، روش‌هایِ بدست آوردنِ حقوق نیز تغییر کرده است، تا دیروز اگر حقوق انسانها از طریقِ سرنیزه خواسته می‌شد، امروزه از راه‌های مسالمت آمیز و دقیق این ایده پیگیری می‌شود، رشته ای به نام حقوق و سیاست، به این هدف کمک می‌کند تا بجای استفاده از روش‌های خشونت‌بار از گفتمانِ سیاسی و حقوقی استفاده شود تا جوابگوی نیازهای مدرنِ انسانی ما باشد.

دانشکده حقوق دانشگاه راه سعادت با داشتنِ دو رشته – قضا وسارنوالی و اداری و دپلوماسی- افتخار دارد که در راستایِ ترویجِ اندیشه حق‌مداری و انسان سازی گام بر می‌دارد.رشته‌های حقوق و علوم سیاسی از نخستین سمسترهای درسی به صورت مجزا و با مضامین تخصصی درسِ خود را به پیش می‌برند تا درپایانِ دوره تحصیلی، هرکدام با سپری کردنِ کریدت‌های تخصصی به عنوانِ کارشناسانِ حرفوی واردِ بازارِ کار شوند.مجموع کریدت‌هایی که در پوهنحی حقوق تدریس می‌شود، ۱۴۶ کریدت می باشد که طی هشت سمستر تکمیل می‌گردد.

۱ ـ  دیپارتمنتِ اداری و دیپلوماسی:  دراین بخش درس‌هایِ مربوط به علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، روابط بین الملل، تاریخ اندیشه‌های سیاسی، کنوانسیون‌های بین الملل و مباحث مربوط به سیاست و مدیریت تدریس می‌شود.

۲ ـ  دیپارتمنتِ قضا و سارنوالی: دراین بخش درس‌های مربــوط به حقوق قراردادها، حقوق خانواده، حقوق میراث، جرم شناسی، اصول محـاکمات  مدنی، اصول محاکمات جزائی، وکالت دفاع، طب عدلی، روانشناسی جنائی، بیع الکترونیک و مباحث مربوط به رسیدگی جرایم و مجازات‌ها و قراردادها تدریس می‌شود.

امتیاز ویژه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه راه سعادت صنوف جداگانه ای برای خانم‌ها نیز در نظر گرفته است که از سمستراول الی هشتم به صورت جداگانه دریک فضای مناسب برگزار می‌شوند و به تحصیلات خویش ادامه می‌دهند.فارغانِ دانشکده حقوق و علوم سیاسی می‌توانند در وزارت‌هایِ عدلیه، خارجه، تحصیلات عالی، معارف، امورزنان، مهاجرین و عودت کننده‌گان، سترمحکمه، لوی سارنوالی و نهادهایِ حقوق بشری و وکالت دفاع مشغول به کار شوند.